Hvem kan du møde på Brakkerhus?

Værterne ...

Hestene ...

Kattene ...

Hønsene ...